Náš domek

Jak jsme stavěli bílou krabici v Klánovicích

Rozpočet – odhad 3 – hrubá stavba

Podepsali jsme s panem Fojtíkem smlouvu na hrubou stavbu za cenu 2 610 806 Kč.

Jak jsme k téhle sumě došli? Jak si možná vzpomínáte, v březnovém jednání s panem Fojtíkem jsme ještě byli na částce 2 683 073 Kč. Snížení zařídil náš původní stavební dozor, který oslovil tři konkurenční stavební firmy a nechal zpracovat alternativní rozpočty.

Rozpočty se dělaly na celý domek. První firma se prakticky trefila do původního rozpočtu pana Fojtíka – vyšlo jim to o 38 000 Kč levněji, a kvůli tomu by nestálo za to od pana Fojtíka odcházet. Druhá firma rozpočet vůbec nedodala. Třetí firma vyšla výrazně levněji než pan Fojtík, a to o nějakých 300 000 Kč. Přitom si ale pomohli některými méně realistickými odhady některých položek, takže reálný rozdíl proti pana Fojtíkovi byl podle stavebního dozoru asi 150 000 Kč. S tím jsme zašli za panem Fojtíkem a pustili se do vyjednávání. Výsledkem bylo, že pan Fojtík svou celkovou cenu snížil o 100 000 Kč. Větší část této slevy (72 267 Kč) připadla na hrubou stavbu, která tak zlevnila na 2 610 806 Kč. Rozhodli jsme se tedy pokračovat dál s panem Fojtíkem.

Cena by měla být konečná; může se změnit jen v případě, že

  • My jako investoři si vyžádáme změnu v kvalitě materiálu či provádění stavby
  • Při vytyčení stavby geodetem rozhodneme o jiném výškovém osazení domu, než jak je uvedeno v projektové dokumentaci
  • Při hloubení základových spárů se zjistí neúnosnost základové spáry
  • Dodavatel filigránových stropů zvýší své ceny o více než 5 procent (tento poslední bod se mi moc nelíbí, ale za jiné ústupky jsme na něj kývli).

 
Stavba se bude platit po kapitolách. Tady je seznam kapitol na hrubou stavbu:
1. Zemní práce, základy
2. Hydroizolace a protiradonová bariéra, krycí betonová mazanina
3. Svislé konstrukce 1NP v části obvodového a příčného nosného zdiva
4. Vodorovné konstrukce nad 1NP
5. Zpětné zásypy okolo RD včetně dodávky a montáže XPS a nopové folie
6. Svislé konstrukce 2NP v části obvodového a příčného nosného zdiva
7. Vodorovné konstrukce nad 2NP
8. Střecha včetně atik, klempířských konstrukcí a parozábrany na lodžii
9. Železobetonové schodiště
10. Vnitřní příčky

Přesun hmot a vedlejší rozpočtové náklady budou zahrnuty do všech kapitol.

Celou stavbu pan Fojtík nacenil na 6 874 038 Kč. Je ale jasné, že to o něco stoupne.

Přidejte skřek

*

Dokažte prosím, že jste hominid. Spočtěte tento ďábelský příklad. Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.