Náš domek

Jak jsme stavěli bílou krabici v Klánovicích

Náklady na dům – celkové

Když už je zkolaudováno, tak bych tu měl spočítat, kolik celá ta legrace stála. Takže: stavba jako taková vyšla na 7 580 520 Kč, z čehož 2 729 798 Kč (36 %) požrala hrubá stavba. Tato částka zahrnuje komplet dílo od základů až po střechu, ale bez pozemku, sítí, venkovních úprav a zařízení. Takhle se to prý počítá, aby to bylo srovnatelné.

Pro zajímavost: náš původní odhad (ještě před jednáním se stavební firmou) byl 6,5 miliónu Kč. První nabídka od stavební firmy byla 6,9 miliónu. První naivní plán jsme tedy překročili o 1,08 miliónu, tedy téměř přesně o jednu šestinu. To je bohužel na stavbě asi normální. Bude to zřejmě nějaký přírodní zákon, že ať už si stanovíte rozpočet jakkoli, skutečné náklady jej mininálně o 10-20 procent přestřelí. V případěch státních staveb pak minimálně o 220 %.

Proč jsme rozpočet překročili? Když se ohlídnu zpět, vidím 3 hlavní důvody.

1. Během stavby jsme se rozhodli vylepšit některé komponenty nad úroveň původního rozpočtu. Například okna Internorm stála o 350k víc než původně plánovaný levný výrobek. Podobně to bylo i s podlahami atd. Jako když si v autosalónu v momentálním nadšení zaškrtnete kožené sedačky místo látkových. Asi je to blbost, ale je to lidské.

2. Na stavbě se objevily i položky, které v původním rozpočtu vůbec nebyly. Nechali jsme například udělat sádrokartonové stropy v celém horním podlaží. Předtím jsme na ně úplně zapomněli a schválili jsme rozpočet bez nich.

3. No a za třetí jsme prostě dělali stavební nebo designové chyby a některé z nich nákladně opravovali. Třeba okapové dlaždice na zábradlí lodžie stály 29k a byly přesně podle projektu, ale když jsme je viděli položené, tak se nám vůbec nelíbily. Tak jsme je vyhodili a nahradili je plechem, což nebylo zadarmo. Atd. atd.

Když náklady rozpočítáme na obestavěný prostor (1123 m3), tak nám vychází 6 750 Kč za obestavěný kubík. Je to málo nebo moc? No, jak se to vezme. Třeba na webu stavebnistandardy.cz jsem našel, že v roce 2015 se jako průměrná cena občanské výstavby uvádí 6625 Kč/m3. Na bydleni.idnes.cz obvykle odhadují cenu staveb na 7000 Kč za kubík. Stejně (kolem 7000) to odhadovala naše první architektka i náš stavitel pan Fojtík (6-7 tisíc). Takže to plníme celkem vzorně.

Prodal by se barák za ty peníze, co do něj zahučely? No, myslím, že v tomhle okamžiku by tam nějaká ztráta byla. Ne velká, tak do 10 procent, ale byla by tam. Zvlášť když vezmete daň z převodu nemovitostí a tyhle věci. Ale zároveň na sreality.cz vidím, že ta cena není nijak mimózní. Je v lajně. No a za pět let už to bude zase jinak a ztráta bude nejspíš smazaná. Ale my to takhle neberem. Chtěli jsme domek podle svých představ, to se v zásadě povedlo, takže jsme spokojení.

Celkový stav k 28. 8. 2015

SOUHRN Náklady
1 Pozemek 3 500 000
2 Sítě 320 559
3 Projekt a povolení 228 650
4 Různé 23 570
5 Provoz (až po dostavění)
6 Hrubá stavba (HSV) 2 729 798
7 Přidružená stavební výroba (PSV) 4 850 722
8 Venkovní úpravy 767 635
CELKEM 12 420 934

Rozpis položek

1 Pozemek Datum Náklady
Pozemek 1.7.2006 3 500 000
2 Sítě Datum Náklady
Voda a kanalizace – projekt 18.12.2006 5 300
Voda a kanalizace – provedení 12.10.2008 131 000
Plyn – provedení 12.10.2009 55 500
Studna – vyhledání a povolení 12.4.2010 10 489
Elektřina – úvodní poplatek RWE 23.4.2012 12 500
Elektřina – zprovoznění 15.5.2012 10 000
Kanalizace – čerpací šachta 14.12.2012 34 917
Kanalizace – dokončení 26.4.2013 47 725
Internet – zavedení 6.1.2014 13 128
CELKEM 320 559
3 Projekt a povolení Datum Náklady
Zaměření pozemku 10.5.2007 7 000
Zahrada – dendrologický rozbor 12.10.2009 6 400
Zahrada – projekt pro stavební povolení 4.2.2010 12 000
Studie 7.11.2011 33 000
Výpis z katastru pro znalce 20.2.2012 100
Snímek mapy pro znalce 21.2.2012 50
Odhad pro hypotéku 9.3.2012 4 500
Protokol o stavu stavby pro hypotéku 20.12.2012 1 000
Prováděcí projekt 17.4.2012 158 000
Geometrický plán domu do KN 15.10.2012 6 600
CELKEM 228 650
4 Různé Datum Náklady
Odvoz odpadu průběžně 2 200
Pivo se stavitelem průběžně 1 170
Víno pro souseda 9.3.2012 200
MČ Klánovice – sponzorský dar 3.1.2013 20 000
CELKEM 23 570
6 Hrubá stavba HSV Datum Náklady
6.1 Zemní práce a základy 2.8.2012 612 946
6.2 Hydroizolace + protiradon + bet. mazanina 27.8.2012 125 902
6.3 Svislé konstrukce 1NP 24.8.2012 342 225
6.4 Vodorovné konstrukce nad 1NP 1.10.2012 372 460
6.5 Zásypy + izolace 20.11.2012 89 727
6.6 Svislé konstrukce 2NP 5.10.2012 307 404
6.7 Vodorovné konstrukce nad 2NP 5.11.2012 337 798
6.8 Střecha 13.11.2012 402 404
6.9 Schodiště 13.11.2012 29 465
6.10 Vnitřní příčky 13.11.2012 67 628
6.11 Další vícenáklady 20.11.2012 41 839
CELKEM 2 729 798

7 Přidružená stavební výroba PSV Datum Náklady
Koupelny – návrh 8.9.2012 4500
Koupelny – záloha 20.3.2013 339 043
Koupelny – doplatek na obklady a dlažby 11.6.2013 224 495
Okna Internorm 10.4.2013 669 787
Vchodové dveře Internorm 21.1.2013 85 465
Topení a kotelny* 29.3.2013 762 049
Přípomoce (plentování + přesun příčky…) 21.1.2013 25 615
Hydroizolace 25.2.2013 16 773
Elektro – silnoproud 6.9.2013 112 409
Elektro – kabeláž 25.2.2013 107 449
Elektro – zásuvky a světelné okruhy 10.5.2013 106 835
Elektro – hromosvod 31.5.2013 23 608
Elektro – sat a TV 14.8.2013 16 653
Elektro – slaboproud doplatek 6.9.2013 9 959
Elektro – dodatečná výměna stmívačů 9.9.2014 2178
Vnitřní omítky 19.4.2013 296 226
Fasáda – zateplení 7.3.2013 272 688
Fasáda – úpravy vnějších povrchů doplatek 21.6.2013 299 680
Podlahy – beton 13.6.2013 215 172
Podahy dřevěné bambus 23.7.2014 327 937
Schody – obložení dub 23.7.2014 64 770
Dveře vnitřní Garant 12 ks 4.7.2014 259 938
Lodžie – zábradlí 23.4.2013 18 686
Lodžie – hydro- a tepelná izolace 31.5.2013 56 692
Lodžie – okapová dlažba 3.6.2013 29 719
Sádrokartonové konstrukce 2.9.2013 175 811
Dešťová kanalizace vč. vsak. jímky 23.4.2013 99 468
Požární žebřík 29.4.2013 46 991
Anténní stožár 29.4.2013 9 879
Garážová vrata Lomax 29.4.2013 43 656
Stěrka v kuchyni 26.8.2013 18 950
Stěrka v kuchyni – předělání 10.7.2015 22 000
Vnitřní malby 2.9.2013 67 726
Vnitřní malby – opravy 12.9.2014 2 965
Vnitřní parapety 2.9.2013 14 950
CELKEM 4 850 722

* Částka zahrnuje i koupelnový nábytek, v brzké době to rozdělím

8 Venkovní úpravy Datum Náklady
Betonování terasy 23.4.2013 104 319
Dřevo ipe na terasu a lodžii 14.8.2013 266 555
Plot na severní straně 15.8.2011 36 466
Plot – oprava podezdívky na východě 14.8.2013 23 600
Venkovní dlažba a chodníky 2.9.2013 169 359
Omítka na kiosku 2.9.2013 3 450
Obecní chodník 2.9.2013 31 205
Plot + brána na DO + branka 30.10.2013 132 681
CELKEM 767 635
Jak jsme organizovali platby

Hrubou stavbu i další práce platíme po logických celcích – tzv. kapitolách. Souhlasili jsme s tím, že na každou kapitolu dáváme 65% zálohu předem (vím, že se to nemá, ale malá stavební firma to potřebuje). Tady je seznam kapitol pro hrubou stavbu:
6.1 Zemní práce, základy
6.2 Hydroizolace a protiradonová bariéra, krycí betonová mazanina
6.3 Svislé konstrukce 1NP v části obvodového a příčného nosného zdiva
6.4 Vodorovné konstrukce nad 1NP
6.5 Zpětné zásypy okolo RD včetně dodávky a montáže XPS a nopové folie
6.6 Svislé konstrukce 2NP v části obvodového a příčného nosného zdiva
6.7 Vodorovné konstrukce nad 2NP
6.8 Střecha včetně atik, klempířských konstrukcí a parozábrany na lodžii
6.9 Železobetonové schodiště
6.10 Vnitřní příčky

Aktualizace

3. 1. 2012 Ještě před jakýmkoli jednáním o rozpočtu odhadujeme, že stavba domku bude stát 6,5 miliónu Kč.

11. 3. 2012 Po jednání se stavební firmou dostáváme odhad ve výši 6,9 m.

26. 5. 2012 Po srovnání tří konkurenčních rozpočtů schvalujeme cenu hrubé stavby: 2 610 806 Kč.

25. 11. 2012 Hrubá stavba vyšla celkem na 2 729 798 Kč. Původní rozpočet ve výši 2 610 806 jsme překročili o 118 992 Kč, tedy o 4,6 procenta. To se tak nějak dalo čekat.

20. 4. 2013 Zvyšujeme odhad celkové ceny na 7 400 000 Kč.

12. 9. 2014 Stavbna vyšla celkem na 7 580 520 Kč. To je o 16,6 % víc než náš první odhad a o 10,3 % víc než první nacenění stavební firmou.

Skřeky (22)

 1. Tomáš napsal:

  Bude také článek o sjednávání hypotéky?

  • admin napsal:

   Dobrý den, neměl bych s tím žádný problém, ale je fakt, že jsem naši situaci pokládal za tak uhozenou a netypickou, že jsem to ani neplánoval. Přenášeli jsme totiž do Klánovic hypotéku z jiné nemovitosti v Benešově, kterou jsme doplatili a dluh přenesli na Klánovice. Byl to velký opruz, protože za předčasné splacení první hypotéky jsme dostali penále, které nám ovšem vrátí, když začneme čerpat v Klánovicích. Proto to není pro lidi moc návodné. Úrok jsme myslím dostali 4,1 procenta, fixace 3 roky, částka 3,7 (aby byla rezerva), na 30 let, ovšem chceme to splatit mnohem dřív.

 2. marcela55 napsal:

  Dobrý den,
  zdá se mi to v dnešní době až neuvěřitelné. To asi stavíte svépomocí, ne?
  Obdivuji vás, já bych si asi na to netroufla.
  Na kolik odhadujete hrubou stavbu, myslím včetně střechy, ale bez omítek.

 3. Hana napsal:

  Hezká vilka, i když nazvat takovou stavbu v této lokalitě domkem je mírně řečeno eufemismus. Kdo dneska má 6 milionů na postavení „domku“ :-)

  • admin napsal:

   Já vám rozumím, ale řeknu vám přesně, jak jsem k tomu slovu přišel. Před šesti lety, kdy jsme poprvé jako naivní a vyjukaní „klienti“ zašli za paní architektkou, řekli jsme jí (asi hloupě), že bychom si chtěli postavit vilku v Klánovicích. Když jsem řekl to slova „vilka“, tak se paní architektka usmála takovým způsobem, že ten moment do konce života nezapomenu. Časem jsem pochopil, že je asi zvyklá na klienty s rozpočtem několikanásobně větším, než je ten náš, a že vilka by pro ni začínala tak možná na 15-20 miliónech. Od té doby říkám už jen domek. Ale dobře vím, jak moc se mi ten moment nelíbil. Každej holt má za sebou nějaku tu iracionální historii, která ho ovlivňuje už napořád…

   • Daniela napsal:

    Obdivuji Vaši upřímnost a otevřenost na tomto blogu. Vím, jak je někdy těžké, udržet si mantinely v tom, co na sebe je schopen člověk prozradit na intarnetu. Ač jsem architekt (nepraktikující ;-) nebudu zde jednání paní architekty ani v nejmenším omlouvat – nebylo to úplně profesionální jednání, ale musím reagovat i na paní Hanu, která jako zástupce většiny naší společnosti stále v dnešní době předpokládá, že tzv. „domek“ se přeci dá postavit do 2 mil. korun. A vše „nad“ je jistě něco jiného. Odhlédneme-li od cen pozemků, které v dnešní době mají někdy hodnotu vyšší než samotný objekt na nich postavený, tak dům pro rodinu s počtem 4 osoby se nechá postavit s tak nízkým rozpočtem pouze svépomocí nebo se staviteli v rodině (nejlépe s vlastní stavební firmou) a se spoustou kompromisů na kvalitě materiálů, užitné ploše domu a konečném komfortu bydlení. Satelity kolem Prahy jsou plné „domků“ v ceně kolem 4 milionů korun, ač byly stavěny v 90. letech a přitom bychom je vilkami nazvali jen stěží ;-)…dnes už i podle míry opotřebovanosti.

    • Axel napsal:

     No o té Vaší zkušenosti s architektkou jsem čet už někde na blogu, jestli mi na tom přišlo něco neprofesionální, (nejsem architekt) ale jednu z prvních otázek od paní architekty bych očekával na celkovej budget… a ten by měl bejt pro architekta mantrou.

     Bohužel, velká část architektů často zadání vůbec nerespektuje. To mi přijde hodně neprofesionální…znamí mají podobnou zkušenost, chtěli navrhnout barák do 6mio a nakonec je za 8mio…samo nikdo je nenutil to postavit, ale spoléhali na architekta a že cenu přestřelil jim sdělil až když dostal zaplaceno.

 4. Lubek napsal:

  Když jste tak otevřený (a to se mi moc líbí), dovolil bych se zeptat na ten „sponzorský dar MČ“. To je skutečně dobrovolný příspěvek nebo vám bylo naznačeno (podobně jako kdysi mně), že bez „sponzorského daru“ řada věcí nepůjde tak hladce, popř. nepůjde vůbec? Naprosto pochopím, pokud má otázka zůstane bez odpovědi…

  • admin napsal:

   Tohle je perfektní otázka. Já si tím sám ještě dnes lámu hlavu a připadá mi, že obě interpretace jsou možné. Nejdřív mi o té žádosti pověděl šéf naší stavební firmy, který šel na úřad projednávat nějaké povolení a tam mu mj. zmínili, že Klánovice nyní takové dary přijímají. Souvislost s rychlejším schvalováním nikdo nenaznačil, ale myslím, že tu výzvu opakovali několikrát, takže to bylo dost nápadné. Měl jsem z toho tehdy dost zvláštní pocity, něco mezi trapností, pobouřením a nejistotou, kolik mám jako dát. Nic jsem ale ale nedělal. Pak mi to šéf naší stavební firmy zopakoval znovu s tím, že mi má vzkázat, že by se mnou rád mluvil pan starosta. Tak jsem zavolal panu starostovi a ten mi celou věc vysvětlil a najednou to vypadalo o hodně sympatičtěji. Řekl, že on sám dává 10 000 a že to tak chce dělat každý rok, co je ve funkci, že by z toho rád udělal tradici, že už druhým rokem pro to získává dárce mezi starousedlíky, že se konkrétně jedná o příspěvek na údržbu zeleně a komunikací, na jaké konkrétní projekty to jde, že to projednává zastupitelstvo… Prostě působilo to od něj mnohem líp a najednou mi to už nepřišlo trapné, přišlo mi to spíš jako v některých čtvrtích v USA, kde se taky potichu očekává, že se nový soused stane členem nějakého Rotary Clubu a jeho manželka bude vařit polívky pro chudé… Opravdu mi to pan starosta vysvětlil dobře. A jinak jsem měl s úřadem MČ vždycky ty nejlepší zkušenosti, takže jsem se rozhodně přidal na tu pozitivní stranu. Ale když se tak ohlídnu, tak tam jsou asi trošku přítomné obě polohy, které popisujete. Je to podle mě bohulibá věc a dary by mělo dávat co nejvíc Klánovičáků, na druhou stranu je tam asi trošku i ten rozměr, že když někdo přispěje, bude se na něj pohlížet sympatičtěji. Ale mně to vůbec nevadí a chtěl bych taky přispívat každý rok, protože takhle by obce měly fungovat. Takže za mě nakonec dobrý, i když jsem se na začátku cítil velmi nejistě. Určitě mě chápete.

   • Axel napsal:

    Dobrý den, možná už to tu někde zaznělo, ale kolik ten „sponzorský dar“ nakonec vlastně činil?
    Mám v Klánovicích příbuzné, přistěhovali se před několika lety do staršího domu, který svépomocí rekonstruovali, teď na dost velkém pozemku staví ještě jeden dům. Ptal jsem se jich na ty „sponzorské dary“ o kterých jsem se tu dočet a jestli někdy něco darovali, či je to tam zvykem a dostal jsem odpověď, že o ničem neví, ani že by existoval nějaký zvyk starousedlíků přispívat do rozpočtu.

    • Lubek napsal:

     Máte to v textu článku:
     MČ Klánovice – sponzorský dar 3.1.2013 20 000

    • admin napsal:

     Každý rok jsem dal 10 000, takže celkem 20 000. Tradice to určitě není, sám starosta říkal, že by to chtěl postupně zavést. V žádném případě to není nutné, ani na člověka nevyvíjejí žádný tlak, ale protože jsem si říkal, že troška vstřícnosti nemůže uškodit, tak jsem něco poslal.

 5. Axel napsal:

  Dobrý den, omlouvám se ten dar jsem v rozpočtu přehlíd. Chtěl bych Vám poděkovat za otevřenost i to v jakém pozitivním duchu je blog veden.

  Podělím se s Vámi o zkušenost mých rodičů, kteří stavěli ve vedlejší vesnici.

  Před deseti lety koupili pozemek jednu stanici vlaku do Klánovic. Pozemek byl tehdy za výbornou cenu něco kolem 2000Kč/m. Stavební parcelu prodával soukromník, který v oblasti vlastnil původní pole, kde došlo ke změně ÚP na stavební parcelu. Dohromady bylo k prodeji asi dvacet parcel a na jedné z nich si později tento „mini developer“ postavil vlastní vilku s rozpočtem přesahující třicet milionů, to jen naokraj, byl to spíše rodinnej „podnik“, než plnohodnotnej podnikatelskej záměr. Parcely byly prodávany včetně projektu a stavebního povolení. První věc na kterou jsem si uvědomil až nyní, když jsem četl tehdejší kupní smlouvu, jak moc byla „jiná doba“. Smlouvy se dodržovaly, a to i ústní. Při prodeji pozemku došlo k předání poloviny peněz v hotovosti při podpisu smlouvy, druhá půlka formou notářské úschovy. Vzpomněl jsem si, že to tehdy bylo takřka normální, lidé si důvěřovali, protože stejným způsobem kupovali nemovitost i naši známí.

  Nezačali jsme stavět formou na klíč, ani velké dodávky skrz generálního dodavatele, ale na každou část byli najímáni řemeslníci, dále byli k dispozici tři ukrajinci za 90Kč/h (z toho 20Kč odváděli svému „staršímu“ výpalné). Ukrajinci měli na starosti všechny dokončovací práce, vnitřní omítky, úpravy pozemku, plot, dá se říct že zvládli nejmíň třetinu celé stavby, možná víc a v perfektní kvalitě, i když hlídat se museli.

  Sousedé, kteří stavbu dokončili v pvních dvou letech normálně zkolaudovali, obálkovné bylo tou dobou pět tisíc. Tak proběhlo cca prvních pět kolaudací. Poté původní majitel pozemků jak nám ústně přislíbil při prodeji parcely (písemně nic zakotveno nebylo) vybudoval pro všechny domy kanalizační přípojky a přístupové cesty vydláždil zámkovou dlažbou.

  Následně došlo na stavebním úřadě ke zlomu, začali jim vadit různé stříšky, zahradní altány atd. Každý pozemek musel mít vydlážděná dvě parkovací místa (na svém). Ulice jsou dost široké a stejně všichni parkují na nich…ale v územním plánování se nevyznám…tak když to tak chtěj. Neřikám, že de iure nepostupují po formální stránce správně, ale určitá míra přiměřenosti (princip proporcionality) ve správním řízení by měl být také na místě. Je to i jedna z podmínek pro vydání rozhodnutí. Rozhodnutí má být přiměřené poměrům obvyklým v místě a čase.

  Následně to dopadlo tak, že kolaudaci zbylých patnácti domů zařízli, s odůvodněním, že kanalizaci nelze připojit k současné infrastruktuře. Pak argumentují nějakým „nedostatkem“ zámkové dlažby. S argumentem proč výhradu neměli, když projekt s cestou povolovali se úřad vypořádat nedokázal. Současný stav je takový, že zbylí vlastníci nemovitostí mají v katastru zapsány rozestavěné budovy, přestože je fakticky všichni plnohodnotně užívají. Najali si právní zastoupení a ten podal na SU správní žalobu, která se vleče do dnešního dne přes šest let.

  Na závěr bych chtěl říct, že Vám závidím, jak rychle se Vám stavba daří, popřát Vám mnoho zdaru při kolaudaci a radím, zbytečně s ní neotálejte do příštích komunálních voleb. :)

  • Lubek napsal:

   Z vlastní (rodinné) zkušenosti lze také doporučit podat stížnost k nadřízenému orgánu. Místní stavební odbor je mnohdy prorostlý chapadly vztahů s místními, které bývají nadřazeny právu a korektnímu jednání. Poté, co jsme požádali stavení úřad v okresním městě o převzetí případu, začaly se dít věci. Za prvé byla zjištěna celá řada procesních pochybení na straně našeho městského stavebního odboru (což vyústilo ve finanční postih ředitele odboru, vzdáleného příbuzného toho papaláše, jak se ukázalo), za druhé byla námi rozporovaná stavba místního papaláše skutečně „oceněna“ jako odporující vyhlášce a ta následně odstraněna zmíněná část stavby.
   Děly se ale i méně pěkné věci. Starosta (který s dotyčným papalášem podniká) nám najednou začal dělat všude těžké problémy – co dřív šlo bez problémů, nyní má milion výmluv, proč to nejde. Majetek nám poničili nikdy nezjištění vandalové a vůbec starousedlíci dávají dost nepokrytě najevo, že jsme si dovolili dost. Kupodivu ne že bychom nebyli v právu, ale že okres se do toho netahá. Měli jsme si prý nechat naděláno na hlavě a nechat to v obci pod pokličkou.

 6. gio napsal:

  Martine, nevím, zda ti to nějak pomůže, ale u takových domů (architektura, design hrají pro majitele důležitou roli) je obvyklé, že náklady oproti původnímu rozpočtu vyskočí. Je to dáno složitostí detailů, technickými parametry a zejména kvalitou materiálu. Stačí si vedle sebe dát dlažbu za 500, 1000 a 2500Kč/m a garantuji, že pro člověka, který v tom chce být dalších 20-30 let, vždy sáhne po tom lepším. Myslím, že je skvělé, že nemusíš ustupovat ze svých představ a ačkoliv balancuješ (aspoň z mého pohledu) poměr mezi cenou a přidanou hodnotou, nakonec máš možnost to udělat podle svého citu, aby se v tom pak celá rodina cítila dobře. Většina lidí takovou možnost nemá.

  Každopádně v našem případě budeme zhruba okolo +30% oproti původnímu rozpočtu, ale v mnoha případech je to kvůli lepším-hezčím řešením a materiálům.

  Přeju hodně štěstí při dokončovačkách – to je snad nejpomalejší část stavby!

  • admin napsal:

   Máš pravdu, máš pravdu! To navýšení nákladů bylo asi nevyhnutelné. Dokud to zvládáme, tak je to asi v pořádku. I když samozřejmě mám tak trošku pocit, a není to úplně příjemné, že to člověk postaví za vyšší cenu, než za jakou by se to případně prodalo. Ale to je asi celkem normální, zvlášť při tom ekonomickém vývoji v posledních letech. V Klánovicích to podle nabídkových cen není nijak mimo, ale jedna věc jsou nabídkové ceny a druhá věc realita. Radši na to moc nemyslím, beru to jako stabilní zázemí a věřím, že když se to bude třeba za 10-20 let prodávat (nebo taky ne?), tak to cenově bude v pořádku.

 7. Petr napsal:

  Dobrý den, je to neuvěřitelné. Klobouk dolu.

 8. Martin napsal:

  Dobrý den, Martine, částky, které uvádíte, jsou včetně DPH (tedy tam, kde DPH bylo potřeba platit…)? Řeším obdobně velký dům, řekl bych že i v obdobných standardech, ale dostávám se na částku 6 500,- Kč / m3 bez DPH!

  • admin napsal:

   Dobrý den, je to plná cena včetně DPH. 6500 Kč bez DPH je cena o trošku vyšší, ale ne nereálná.

 9. Margot napsal:

  Diky za super blog! Na stavbu se xhystame a tady to je pro nas zlaty dum co se informaci (aspon pro predstavu) ceka
  Pravda, v okoli Zlina mame ceny pozemku hooodne jinde, z cen parcel v Praze a okoli mi teda spadla brada
  Jsem zvedava na nasi drevostavbu s rozpoctem 3,2 mio sakum prdum :-)

 10. dorcas napsal:

  Krásný web.
  Nicméně stavěl jsem ve stejné době (kolaudace 2012). Strop mám z panelů goldbeck (výška 200) 80 m2 za 70 tis. komplet (včetně jeřábu) +5 tis výztuž do mezer a betonování.
  Položil to maník z goldbecku+jeden můj zedník za 3 hodiny, já kolem chodil a kecal jim do toho :-).
  Podle vašeho půdorysu máte strop cca 150 m2 a uvádíte 372 resp 337 tis. Kč.
  Takže buď vás někdo natáhl tak o 100 % nebo to nemáte účetně správně zařazené a počítáte do hrubé stavby i něco jiného co souviselo se stropem/podlahou (věnce atd, ale i tak je to hodně).
  Taky ta cena zemní práce+základy 612 tis. je na rovinatý pozemek dost brutální (i s ohledem na specifické zdivo).

Přidejte skřek

*

Dokažte prosím, že jste hominid. Spočtěte tento ďábelský příklad. Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.